List of active policies

Name Type User consent
Política de privacitat Privacy policy All users

Summary

 

Full policy

Condicions d'ús

La pàgina web www.esimar.edu.es és titularitat de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (d'ara endavant ESIMar), amb domicili social a Barcelona, carrer Dr. Aiguader 80, 3ª planta, 08003] i amb CIF S0800471E.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so, i qualsevol un altre material, són propietat de l’ESIMar o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la ESIMar.

Tots els drets estan reservats. Tot l'accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents: Solament està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts. L’ESIMar no és responsable de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no depenguin de l’ESIMar.

L’ESIMar no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir a ella. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

L'ús d'aquest web implica la plena acceptació i sense reserves dels termes i condicions contingudes en el present avís legal.

Política de privacitat

EMMAGATZEMATGE DE DADES

L’ESIMar els informa que, complint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades als quals l’ESIMar accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pàgina web de l'ESIMar seran recollides en un fitxer del que és responsable l’ESIMar.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’ESIMar a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la web, d'acord amb el qual s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a l’ESIMar queda informat que podrà exercir davant de la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el qual estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a esimar@psmar.cat

CESSIÓ DE DADES

L’ESIMar no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

L’ESIMar garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a l’ESIMar i que aquestes solament seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qualsevol canvi en la Política de privadesa li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la la seva efectiva publicació en la mateixa.

L’ESIMar es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privadesa a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.